Om oss

Föreningen Näringen Östergötland bildades 1986. Som förebild fanns Näringen Stockholm som kom att bli fadder för den östgötska föreningen. Syftet är att inom näringslivet skapa ett kontaktnät för erfarenhetsutbyte inom olika kompetensområden, att stärka känslan i egna professionen och öka kunskapen om andra branscher och yrkesområden.

Vill du bli medlem eller bli inbjuden som gäst till en träff? Välkommen att kontakta Anna Sondér eller övriga i styrelsen!

Medlemmarna träffas kvällstid 8 gånger per år för att lyssna till en föreläsare eller göra studiebesök som ger intellektuell och yrkesmässig stimulans.    

Vårens mötesdagar 2020 är torsdagar: 13 februari, 12 mars, 2 april och 14 maj. Höstens mötesdagar 2020 är torsdagar: normalt 2:a torsdagen i varje månad sept - dec. Vi bjuder gärna med gäster till självkostnadspris för mat i mån av plats, så är du nyfiken på Näringen ta kontakt med styrelsen eller övriga medlemmar. 

Det finns en sluten Facebook-grupp för Näringens medlemmar. Hör av er till Eva Seecher eller övriga i styrelsen om ni vill veta mer!

Utdrag ur Stadgar

Föreningens namn är Näringen Östergötland och är öppen för yrkesverksamma kvinnor i näringslivet efter ansökan om medlemskap. Antalet medlemmar är begränsat till 50. Flera branscher och 
yrkeskategorier skall vara representerade. 

Målsättning

Föreningens mål är:

  • att öka kvinnors medvetenhet om hur de kan stärka sin arbetssituation och stärka självkänslan i yrkesrollen
  • att utveckla ett kontaktnät för att skapa gemenskap och för informationsbyte i arbetslivet
  • att informera om branschens inriktning och utveckling för att öka kunskapen om olika yrkesområden