Föreningens styrelse

Carina Sjögren
Kassör
Jessica Gidby
Ann-Charlotte Johannesson
Sekreterare
Annelie Rosén
Ordförande