Föreningens styrelse

Anna Sondér
Medlemsansvarig
Susanne Aman
Vice ordförande, marknadsansvarig
Eva Secher
Marknadsansvarig
Lena Kallberg
Ordförande
Rinda Desai
Kassör
Agneta Janfalk
Sekreterare