Föreningens styrelse

Susanne Aman
Ordförande
Pia Carlsson
Kassör (2 år) och vice ordförande (1 år)
Ann-Sofi Mikaelsson
Marknadsansvarig
Ewa Neuman
Marknadsansvarig
Anna Sondér
Medlemsansvarig
Lena Widerberg
Sekreterare