Mötesdagar

  • Torsdag 8 september 2022 Årsmöte
  • Torsdag 13 oktober 2022
  • Torsdag 10 november 2022
  • Torsdag 8 december 2022'
  •  
  • Torsdag 9 februari 2023
  • Torsdag 9 mars 2023
  • Torsdag 13 april 2023
  • Torsdag 11 maj 2023